Tìm kiếm: "Dân Ca"


Tuyển chọn các làn điệu chèo Cổ Của NSUT Thu Huyền

Tuyển chọn các làn điệu chèo Cổ Của NSUT Thu Huyền
Thời lượng: 1:22:10 - Lượt nghe: 79

Neo Đậu Bến Quê - Lê Mận

Neo Đậu Bến Quê - Lê Mận
Thời lượng: 06:16 - Lượt nghe: 74

Dung Dinh Yếm Đào - dân ca quan họ

Dung Dinh Yếm Đào - dân ca quan họ
Thời lượng: 04:42 - Lượt nghe: 42

Du Xuân - dân ca quan họ

Du Xuân - dân ca quan họ
Thời lượng: 04:34 - Lượt nghe: 36

Tinh Dat dân ca quan họ

Tinh Dat dân ca quan họ
Thời lượng: 04:52 - Lượt nghe: 35

Duyên Phận Phải Chiều - dân ca quan họ

Duyên Phận Phải Chiều - dân ca quan họ
Thời lượng: 03:50 - Lượt nghe: 58

Đào Liêu - dân ca quan họ

Đào Liêu - dân ca quan họ
Thời lượng: 03:46 - Lượt nghe: 36

Hát Đuổi - dan ca quan ho

Hát Đuổi - dan ca quan ho
Thời lượng: 05:17 - Lượt nghe: 32

Dương Xuân - dân ca quan họ

Dương Xuân - dân ca quan họ
Thời lượng: 03:13 - Lượt nghe: 34

Hát Quan Họ Trên Thuyền - P2/2

Hát Quan Họ Trên Thuyền - P2/2
Thời lượng: 2:00:48 - Lượt nghe: 61

Hát Quan Họ Trên Thuyền - P1/2

Hát Quan Họ Trên Thuyền - P1/2
Thời lượng: 1:43:33 - Lượt nghe: 41