Tìm kiếm: "Xa Lệch Chênh"

  • 1:04:21 phổ biến Tuyển Chọn Những Làn Điệu Chèo Hay Nhất

    Tuyển Chọn Những Làn Điệu Chèo Hay Nhất

    2,825 lượt nghe

    Những Làn Điệu Chèo Hay Nhất:1. Luyện Năm Cung2. Đào Liễu3. Chèo Mở Lái Ra4. Đò Đưa5. Ba Khoan Đổi Lấy Nụ Cười6. Đường Trường Trong Rừng7. Đường Trường Thu Không8. Đường Trường Tiếng Đàn9. Duyên

    Đặc sắc